DoubleJohn - Sisteme de comunicatie si interfoane
Despre noi
Servicii
Produse
Clienti
Contact
  Romana  English  Francais
 
Click aici! Click aici!
APARAT MEDICAL PORTABIL CU LASER CU SEMICONDUCTORI ÎN INFRAROȘU

AMPLS - IR

Acest produs nu face parte din Clasa Dispozitivelor Medicale
    Aparatul medical portabil cu laser cu semiconductori în infraroșu, AMPLS - IR, este un aparat care emite o rază laser în domeniu spectral 895nm....915nm, fiind utilizat în reumatologie, medicină post traumatică, medicină recuperatorie, stomatologie, dermatologie, sau orice altă specialitate medicală, pentru efectuarea unor tratamente de biostimulare și/sau de laseropunctură.

   Aparatul medical portabil cu laser cu semiconductori în infraroșu, AMPLS - IR, este un aparat de mici dimensiuni, compuns din două subunităţi conectate electric între ele.

   Prima subunitate este "Sursa de alimentare a aparatului", care conţine transformatorul separator de reţea, siguranţă, circuitul de alimentare şi comutatorul general PORNIT / OPRIT ( ON/OFF ).

   A doua subunitate este "Capul laser de iradiere", care conţine generatorul de pulsuri laser, dioda laser, dioda LED receptor laser, dioda LED de semnalizare a prezenţei emisie laser şi butonul pentru comanda alimentării circuitelor acestei subunităţi.

   Aparatul este sigilat pentru a nu permite demontarea sa de către persoane neautorizate de producător.
Date tehnice:
  • tensiune alimentare - 230 V, 50 Hz
  • lungime undă laser - IR 904 nm
  • durată impuls - 1,25 ms
  • frecvenţă impuls de la 100 la 5000 Hz reglată la 800 Hz

Aparatul funcţionează în tehnologia LLLT ( Low Level Laser Therapy ).
Aparatul este omologat și certificate CE.
 
 
PRIZĂ ELECTRICĂ CU ALARMĂ LA DEPĂȘIREA CONSUMULUI DE ENERGIE PRESTABILIT - model JJ-18 PRIZĂ ELECTRICĂ CU ALARMĂ LA DEPĂȘIREA CONSUMULUI DE ENERGIE PRESTABILIT - model JJ-18
PRIZĂ ELECTRICĂ CU ALARMĂ LA DEPĂȘIREA CONSUMULUI DE ENERGIE PRESTABILIT - model JJ-18

   Situația creată de pandemia infectării cu virusul COVID- 19, a dus la apariția și utilizarea de aparate , dispozitive și metode care pot ajuta la atenuarea efectelor acesteia.

S.C. DOUBLEJOHN PRODSERVICE S.R.L. firmă producătoare de echipamente , dispozitive și aparate electronice, marcă înregistrată de producție, a proiectat și realizat un dispozitiv care poate fi folosit în monitorizarea consumului de energie electrică, pentru prevenirea evenimentelor nedorite, atunci când instalația electrică este suprasolicitată.

Pentru realizarea acestui dispozitiv, a fost utilizată " Priza bipolară dublă ceramică pe tencuială cu contact de protecție tip Elegant" cu codul PBDC-PT CP-E N-05824, care respectă standardul SR CEI 60884-1/2003 şi cele aferente acestuia, produsă de S.C. Relee Mediaș.

Spaţiul disponibil din interiorul prizei a permis montarea circuitelor electronice aferente alarmei. Proiectarea şi realizarea acestor circuite au fost făcute în strânsă legătură cu acest spaţiu. Au fost luate toate măsurile necesare în proiectare şi realizare, pentru respectarea normelor europene legate de electrosecuritate şi electromagnetism.

Proiectarea şi realizarea dispozitivului au fost făcute astfel încât să nu necesite instrucţiuni speciale de montare şi utilizare.

Priza are două praguri de alarmă prestabilite de producător. Alarma se manifestă vizual, prin aprinderea intermitentă a unei diode LED de culoare roșie și auditiv prin intermediul unui buzer, care emite semnale sonore cu intermitență.

În situația în care utilizatorul constată că primul prag de consum este prea mic, poate trece la pragul superior de consum, prin comutarea unui microântrerupător,. Aceste praguri au fost stabilite de producător în urma analizelor făcute în spitale faţă de consumul de energie al aparatelor conectate la prizelor aferente unui loc de pat.
La cererea utilizatorului, aceste praguri de alarmare pot fi modificate de producător.

Acest dispozitiv poate fi utilizat şi în alte locuri, unde starea instalaţiei electrice impune monitorizarea consumului de energie. În acestă situaţie modificarea pragurilor de alarmă va fi făcută de producător, la solicitarea utilizatorului, după efectuarea unui bilanţ energetic a consumului aparatelor conectate la această priză şi a consumului total din reţeaua electrică unde este conectată acestă priză.

Desigur că acest bilanţ energetic va fi făcut de specialişti acreditaţi pentru astfel de situaţii!

În acest fel, respectând tote aceste măsuri, vor fi evitate multe incidente legate de suprasolicitarea reţelei electrice , care în multe cazuri este veche şi subdimensionată şi poate da naştere la încendii devastatoare.

Interfon duplex!
Interfon pentru comunicatie duplex
   Acest echipament este folosit la toate tipurile de ghișeu (în special cele bancare) unde comunicaţia dintre funcţionar și public este îngreunată din cauza modului de construcţie a ghișeului. în stand-by cele două linii de comunicaţie sunt blocate.
   Apariţia unui semnal sonor de o anumită intensitate la unul dintre microfoane duce la activarea liniei respective (pragurile de intensitate de la care se deschid liniile sunt reglabile). Dacă există semnale sonore la ambele microfoane se va deschide linia la care semnalul sonor este mai puternic. Dacă ambele linii au același nivel de semnal sonor la microfoane, se deschide linia "microfon funcţionar - difuzor exterior". Datorită unui sistem de reglare automată a amplificării, semnalul sonor la ieșirea difuzoarelor este constant ca nivel și nu depinde de intensitatea sonoră existentă la microfoane, aceasta putînd să varieze în limite destul de mari.
   Echipamentul se livrează cu un înalt grad de finisare, părţile metalice fiind vopsite în câmp electrostatic, ceea ce îi asigură o protecţie mecanică ridicată.
   Componentele care intră în structura acestui echipament sunt de cea mai bună calitate. Acest echipament face obiectul unui brevet de invenţie eliberat de OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ŞI MĂRCI în anul 1999.
Sistem de comunica�ie duplex Sistem de comunicatie duplex

Acest echipament, derivat din modelul de bază JJ-03/1, este adaptat tehnic astfel încât să ofere posibilitatea secretizării comunicaţiei între cele două posturi terminale, care sunt realizate cu microreceptoare telefonice.
Pot fi folosite în locaţii unde între cele două posturi există geam despărţitor antiglonţ și comunicarea dintre cei doi utilizatori se dorește a fi confidenţială. Caracteristicile tehnice, funcţionale și de utilizare se menţin pentru restul echipamentului, fiind cele ale modelului de bază JJ-03/1.

Sistem de comunica�ie duplex Sistem de comunicatie duplex

   Echipamentul este o variantă extinsă a modelului JJ-03/1.
Este utilizabil în situaţia în care este necesară comunicaţia între un post
PRINCIPAL și mai multe posturi TERMINALE. Postul principal îndeplinește și funcţia de monitorizare a comunicaţiilor.

Echipamentul aflat la postul principal este format din urmatoarele module:
-unitatea centrală (U.C.)
-boxă activă
-pupitru dispecer ptr. 10 posturi terminale (cu posibilitate de mărire a nr. de
posturi terminale)
-echipament ptr. solicitare de comunicaţie (cuprinde electronica de
semnalizare vizuală aflată în pupitru dispecer, boxa ptr. semnalizare
sonoră și sursa de alimentare)

Echipamentul aflat la postul terminal este format din urmatoarele module:
-boxă activă
-modul cu microfon și buton ptr. solicitare de comunicaţie

Echipamentul beneficiază de urmatoarele facilităţi:

  1. activare prin intermediul vocii
  2. reglare automată a amplificării

Legatura între postul principal și posturile terminale poate fi realizata pe distanţe de până la 150 m. Cu o modificare a structurii echipamentului electronic, distanţa poate fi marită.
Echipamentul este certificat CE.

Click aici!
Interfoane
   Acest echipament poate fi folosit în cadrul societăţilor comerciale pentru comunicarea între manager și subordonaţi, la locuinţe cu mai multe apartamente etc.
   Legătura dintre postul apelant și posturile apelate se face pe două linii de comunicaţie, posturile fiind cuplate galvanic la acestea. în configuraţie pot fi incluse mai multe posturi care apelează.
   Echipamentul se livrează cu un înalt grad de finisare, părţile metalice putând fi galvanizate sau vopsite în câmp electrostatic, ceea ce îi asigură o protecţie mecanică ridicată. Acest echipament face obiectul unui brevet de invenţie eliberat de OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ŞI MĂRCI în anul 2003.
Click aici!
Interfoane locuinte
   Echipamentul poate fi montat la locuinţe de tip case sau vile, oferind posibilitatea comunicării între un post central și mai multe terminale (poartă acces, garaj, camere personal deservire, diverse anexe gospodărești etc.). Selectarea postului terminal cu care se dorește comunicarea se face de la postul central, prin intermediul unui comutator.
   Acest echipament mai oferă posibilitatea de a comanda, tot de la postul central, una sau mai multe broaște electromagnetice.
   Gradul de finisare al echipamentului este deosebit, adecvat destinaţiei, asigurându-i totodată o protecţie mecanică ridicată, precum și rezistenţă la agenţii atmosferici.

Click aici!
Echipamente pentru conferinte
   Este destinat utilizării în săli de conferinţe, fiind compus dintr-o unitate centrală, la care sunt conectate microfoanele și boxele active aferente atât prezidiului cât și locurilor ocupate de participanţii la conferinţă. La unitatea centrală pot fi conectate de asemenea căștile destinate traducerii simultane.
   Controlul alocării microfoanelor din sală se realizează de la unitatea centrală, aceasta fiind amplasată la prezidiu.
   ţinând cont de destinaţia echipamentului, gradul de finisare al acestuia, asigurat prin utilizarea unor tehnologii moderne de vopsire în câmp electrostatic, este deosebit, conferindu-i totodată o protecţie mecanică ridicată.

ECHIPAMENT PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ÎNCARCERATE ÎN SPATII ÎNGUSTE ECHIPAMENT PENTRU SALVAREA PERSOANELOR ÎNCARCERATE ÎN SPATII ÎNGUSTE
ECHIPAMENT PENTRU SALVAREA PERSOANELOR INCARCERATE IN SPA�II INGUSTE
    S.C.DOUBLEJOHN Prodservice S.R.L., a produs Echipament pentru salvarea persoanelor încarcerate în spaţii înguste, model JJ-15. Echipament a fost conceput și realizat pentru salvarea persoanelor încarcerate în spaţii înguste cum sunt puţuri, fântâni, peșteri, canale de apă, etc.
Partea electronică poate fi utilizată și pentru investigarea clădirilor care au fost dărâmate în urma unor catastrofe naturale și unde ar putea exista supravieţuitori. Sonda de investigare având dimensiuni mici poate fi introdusă printre ruine, în vederea investigării, evaluării și analizei situaţiilor existente, pentru a preveni eventualele evenimente nedorite care pot apare în timpul operaţiunilor de salvare.
Echipamentul electronic poate fi utilizat și în inspectarea canalelor tehnologice. Cu ajutorul sondei de investigare, care va însoţi persoana în inspecţie, aceasta va putea comunica cu restul echipei, facând schimb de informaţii tehnice și transmiţând imagini de la locul inspecţiei. Părţile care compun acest echipament sunt echipamentul electronic și echipamentul mecanic.
Echipamentul electronic este format din "Sonda Investigare"(S.I.). conectată prin cablu, care poate avea lungime de 100 metri, la "Unitatea Centrală"( U.C.).
U.C. are rol de monitorizare și control a activitaţii de salvare, prin sistem video si audio, dispunând de monitor video LCD de 7 inch, microfon și difuzor conectate la un modul "controller" la care sunt conectate și microfonul și difuzorul aflate în S.I. Datorită modulului "controller" legătura audio realizată este deosebit de sensibilă, permiţând să fie auzite cele mai slabe semne vitale, cum ar fi respiraţie dificilă însoţită de gemete, atunci când S.I. este în apropierea persoanei încarcerate.
S.I. conectată prin cablu la U.C. dispune de cameră video, miniproiector realizat cu diodă LED de mare intensitate luminoasă și consum redus de energie, microfon și difuzor. Datorită sistemului de comunicaţie audio/video se pot stabili legături de comunicare cu persoanele aflate în situaţii extreme pentru evaluarea stării fizice și psihice în care se află acestea. Faptul că există un canal de comunicaţie, duce la creșterea speranţei acelei persoane de a fi salvată.
S.I. poate fi introdusă în diverse spaţii înguste, greu accesibile, prin intermediul unei tije formată din segmente de ţeavă de aliaj de aluminiu , care se pot cupla între ele rapid, simplu și sigur. Fiind usoară, poate fi manevrată de investigator fară eforturi fizice deosebite. La U.C. poate fi cuplată o altă sondă care este formată din cameră video și miniproiector, aceasta fiind protejată pentru a fi utilizată în medii lichide (apă), cu un grad de transparenţă suficient, pentru ca imaginile trasmise de cameră și recepţionate pe monitor să poată fi utilizate. Echipamentul poate fi alimentat din reţeaua electrică 230V/50 Hz c.a. sau din acumulatorul propriu, care asigură o independenţă energetică timp de aproximativ 6 h, cu echipamentul în funcţionare totală. Pentru situaţii de urgenţă poate fi conectat pentru alimentare, un alt acumulator aflat în exteriorul echipamentului.
In situaţia unei calamităţi naturale, faptul că echipamentul este alimentat din sursă independentă de reţeaua electrică, conferă acestuia un grad de utilizare mărit, ca situaţii existente, putând fi folosit acolo unde nu există altă sursă de energie.
Echipamentul mecanic este format din tije de aliaj de Al, în secţiune pătrat. Compoziţia specială a aliajului de Al. din care sunt confecţionate tijele, asigură o rezistenţă mecanică sporită. Tijele, cu lungimi de 2 m, se cuplează sigur, simplu și rapid între ele pentru a ajunge la lungimea dorită. Primul segment are o construcţie specială permiţând transformarea lui în litera" L " și devenind astfel un fel de"scaun". Datorită faptului că există sonda de investigare S.I. , operaţiunea de salvare este monitorizată permanent de echipa de salvare, aceasta putând modifica modul de salvare atunci când apar situaţii neprevăzute.Echipamentul mecanic este completat cu "subansamblu stabilizare poziţie", care se cuplează la primul segment de tijă, fiind solidar cu acesta.
Acest subansamblu contribuie la stabilizarea poziţiei corpului persoanei încarcerate, în cursul operaţiunii de extracţie, fiind controlat ca poziţie, prin intermediul unui alt sistem de tije confectionate din aliaj de Al., acestea având secţiune rotundă.
Click aici!
Amplificator audio
   Este destinat transmiterii semnalelor audio de la diferite surse externe, fiind utilizat pentru spaţii închise, de dimensiuni mici sau medii, cu zgomot de fond relativ redus (săli de așteptare, săli de conferinţe, hale de montaj manual, fără utilaje mecanice etc.).
   Echipamentul, format dintr-un difuzor de medie putere, modul amplificator semnal audio și alimentator stabilizat și protejat la scurtcircuit, este montat într-o carcasă estetică, prevăzută cu întrerupător de reţea și semnalizator prezenţă tensiune.
Click aici!
Sursa de tensiune stabilizata
   Sursă de tensiune continuă stabilizată, protejată la scurtcircuit și cu limitare a curentului de sarcină la care valorile tensiunilor furnizate se încadrează în gama 3V-35V c.c, în trepte fixe (standard) sau variabile, în funcţie de solicitare. Curentul de sarcină poate fi max. 4A.
   Echipamentul se prezintă unitar, asamblat într-o carcasă metalica. Aceasta este acoperită galvanic, sau poate fi vopsită în câmp electrostatic, în funcţie de solicitări.
Click aici!
Sistem blocare acces cu cod
   Produsul este conceput și realizat a fi utilizat în principal pentru creșterea gradului de securitate a incintelor prevăzute cu uși speciale (tezaur bancar, case de valori etc.). Blocarea accesului se face cu un obturator mecanic care se manevrează manual după formarea combinaţiei de cifru și expirarea timpului de temporizare. Unitatea se aplică pe faţa exterioară a ușii incintei (cameră de tezaur, casă de bani) astfel încât nu sunt necesare intervenţii în mecanismele interioare ale ușii, iar funcţionarea acestora nu este influenţată de utilizarea unităţii de blocare. Avantajul acestuia, pe lângă cel al eliminării accesului persoanelor neautorizate, constă în faptul că poate fi montat pe echipamentele existente, fără a fi necesare operarea de modificări la sistemele de închidere.
   Codul de acces poate fi mecanic sau electronic, acesta din urmă având avantajul programării, respectiv existenţa unui număr mai mare de combinaţii și o operare mult mai ușoară.
Click aici!
Cod electronic pentru control acces
   Codul electronic pentru controlul accesului este destinat echiparii ușilor de acces în locuinţe, instituţii, depozite sau alte spaţii cu destinaţii speciale. O altă utilizare este pentru comanda activării, respectiv dezactivării instalaţiilor de alarmă și supraveghere.
Din punct de vedere funcţional echipamentul este compus din:
   - tastatură - formată dintr-un ansamblu de 16 taste dispuse pe patru liniii și patru coloane, montată în exterior, în zona de acces;
   - ansamblul electronic;
   - sursa de alimentare, care poate fi: alimentator cuplat la reţeaua electrică monofazată de 220 V; 50 Hz, baterii, sau acumulator.
Ultimele două părţi componente ale echipamentului se amplasează în interior.
Echipamentul poate fi folosit în următoarele variante de utilizare:
   ==> varianta 1:impuls pentru comanda scurtă a accesului;
   ==> varianta 2: comenzi diferite pentru activare, respectiv dezactivare;
   ==> varianta 3: comandă unică pentru activare, respectiv dezactivare.
De menţionat că spre deosebire de prima situaţie, când se comandă un impuls de acces de durată scurtă (2 - 3 secunde), în ultimele două moduri de utilizare ultima comandă dată se menţine până la o nouă comandă.
Stabilirea variantei de utilizare se face de către firma producătoare, la cererea beneficiarului.
Execuţia în ansamblu și gradul de finisare ale echipamentul corespund celor mai exigente cerinţe, iar la cerere se livrează tastaturi cu protecţie mecanică ridicată.
Click aici!
Microfon electronic
   Acest produs poate fi inclus în orice instalaţie de conferinţe sau sistem de comunicaţie audio, faţă de microfoanele obișnuite având avantajul că la ieșirea lui furnizează semnal constant, indiferent de poziţia vorbitorului faţă de microfon, în limitele domeniului de acoperire al acestuia.
Sistem de ordonare cu tichete Sistem cu tichete cu numar de ordine
    Sistemele cu tichete cu numar de ordine, ofera o solutie moderna si civilizata de gestionarea asteptarii persoanelor (pacienti, clienti, petitionari). Functionarea sistemului este urmatoarea :
-la intrare, utilizatorul (pacient, client, petitionar) primeste un tichet cu numar de ordine, eliberat de un dispozitiv de emis tichete
-apelarea persoanelor aflate in asteptare se face vizual si auditiv cu ajutorul unor sisteme electronice optice si acustice

Dispozitivul de emis tichete de ordine

Este instalat la intrare, usor accesibil utilizatorului. Are un panou cu taste, in dreptul fiecarei taste fiind o eticheta inscriptionata cu locatia pentru care este emis tichetul (cabinet medical/ birou/ ghise).
Prin simpla apasare a tastei corespunzatoare locatiei dorite, este emis un tichet care contine urmatoarele informatii:
- institutia
- cabinetul/biroul/ghiseul nr..
- bon de ordine nr...
- ziua, luna, anul, ora
Cu acest tichet se asteapta in locul destinat acestui scop, pana se face apelarea vizuala si auditiva. In mod automat, la ora 00,00 a fiecarei zi, se face reinitializarea tuturor numerelor de ordine emise in ziua precedenta (RESET).

Sistemul de afisare cu panouri electronice pentru zona de asteptare

Este instalat in spatiile destinate asteptarii. Informeaza posesorii de tichete cand sunt apelati pentru a se deplasa la locatia pentru care au solicitat anterior emiterea de tichet.
Atentionarea se face:
- vizual, prin intermediul unor afisaje electronice cu trei cifre cu segmente formate din diode LED, de culoare rosie, cu inaltimea de 57 mm (standard) si 2 grupe de 2 diode LED(rosu si verde) care "clipesc" alternativ timp de 30 secunde (temporizare reglabila)
- auditiv, prin emiterea unui semnal sonor de tipul " ding-dong".

Unitate de apelare Este amplasata in interiorul cabinetului/ biroului/ ghiseului. Afiseaza numarului apelat. Are in componenta:
- un afisaj de mici dimensiuni care indica numarul apelat, care este acelasi cu cel din zona de asteptare
- un buton (NEXT), care la fiecare actionare (apasare), permite avansarea cu cate o unitate a numarului de ordine apelat
- un buton (RESET), care prin actionare (apasare), comanda reinitializarea (punerea la "0") a numarului de ordine de la cele doua afisoare
Echipament electronic pentru limitarea accesului de persoane
Echipament electronic pentru limitarea accesului de persoane
    Acest echipament este conceput pentru a permite restricţionarea accesului persoanelor în anumite spaţii. în acest sens poate fi montat pe orice tip de ușă (cu deschidere stanga sau dreapta) la care distanţa masurată între axa clanţei și placa frontală a broaștei este de minim 40 mm.
    Funcţionarea se bazeazăpe comanda electronică a blocării/deblocării sistemului mecanic de închidere a ușii (broscă). Prin modul de realizare al echipamentului electronic pentru limitarea accesului persoanelor s-a avut în vedere asigurarea unei instalări simple din punct de vedere mecanic, precum și o programare care să nu necesite cunostinţe de specialitate.
    Codul folosit pentru a permite accesul este format din 4 caractere, care pot fi litere, cifre, sau combinaţii ale acestora.
Codul de acces poate fi schimbat simplu, de către utilizator, de câte ori acesta consideră că este necesar.
    Pentru alimentare sunt utilizate 8 baterii alcaline tip AA, care asigură funcţionarea timp de 2 ani, sau 20.000 de acţionări.
Echipamentul este prevăzut cu un sistem de semnalizare optic și acustic pentru stare 'baterie descărcată'.
    Acoperirea parţilor metalice este făcută prin vopsire în câmp electrostatic sau zincare.
Pentru situaţiile de urgenţă accesul se poate face prin deblocarea ușii cu cheia.
    Echipamentul electronic pentru limitarea accesului de personae poate fi utilizat în instituţii sau societăţi comerciale, la birouri, depozite, garaje, laboratoare, precum și în industria hotelieră.
 
 
Temporizator pentru usi de tezaur
   Echipamentul este utilizat pentru echiparea ușilor de tezaur sau case de valori, având ca scop prevenirea accesului persoanelor neautorizate. Avantajul acestui produs constă; în faptul că; poate fi cuplat la orice sistem de închidere mecanic existent, în acest sens fiind necesar doar acceptul producă;torului sistemului mecanic de închidere menţionat mai sus.
Sistem electronic de control si comanda
   Echipamentul are ca scop asigurarea în condiţii de deplină securitate a funcţionării caselor de transfer valori în unităţi comerciale de tip supermarket, caracterizate printr-un volum mare de încasări în numerar.
   Echipamentul permite realizarea comenzilor secvenţiale, interblocarea și semnalizarea stării, conform logicii de securitate, a ușilor caselor de transfer valori, precum și a celor de acces în incinta în care acestea sunt amplasate.
Incarcator pentru acumulatori cu Pb si acid
   Produsul, utilizat pentru încărcarea și menţinerea în stand-by a acumulatorilor cu Pb și acid, se evidenţiază de alte produse de același tip, prin faptul că datorită limitării curentului de încărcare, caracteristică prestabilită în funcţie de capacitatea acumulatorului, se prelungește durata de funcţionare la parametrii optimi a acestuia.
   Se livrează cu diferite caracteristici tehnice (tensiune și curent de ieșire), la solicitarea utilizatorului, în funcţie de tipul acumulatoarelor folosite.

index
HOME  |  DESPRE NOI  |  SERVICII  |  PRODUSE  |  CLIENTI  |  CONTACT